საგარანტიო ხელშეკრულება

დეტალები საგარანტიო ხელშეკრულების შესახებ

AT HOME მაღაზიაში ნაყიდ პროდუქციას მოყვება საგარანტიო ბარათი, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ყიდვიდან შესაბამისი პროდუქტის შესაბამისად მინიჭებული ვადის განმალობაში. იმ შემთხვევაში თუ ნაყიდ პროდუქციას, ყიდვიდან 3 კვირის ვადაში აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი/დეფექტი შესაბამისი სამსახურების დასკვნის საფუძველზე, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას შეცვალოს ახლით.

 იმ შემთხვევაში თუ ნაყიდი პროდუქცია, ყიდვიდან შესაბამისი ვადის განმავლობაში დაზიანდა ექვემდებარება შეკეთებას/ შეცვლას, ზემოთ მდებარე პუნქტები არ მოქმედებს: