XUNFOX LMECHANICAL BLUE SWITCH

კატეგორია:

115 185

მექანიკური : კი
სვიჩის სტრუქტურა: ბლუ სვიჩები
კლავიატურის ანათებს: კი
კარკასის ფერი: შავი,ნაცრისფერი
ღილაკების ფერი: შავი,ნაცრისფერი