როგორ შევიძინოთ პროდუქტი და ავირჩიოთ გადახდის მეთოდი

 

 

 

“ანგარიშსწორებისა და მიწოდების” გვერდზე, მომხმარებელი ვალდებულია შეავსოს ყველა მოცემული ველი(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ქალაქი, მისამართი, ტელეფონის/მობილურის ნომერი, ელექტონული ფოსტა).

გადახდის მეთოდები

 

 

“გადახდა ანგარიშის ნომრით” არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ვადლებულია, გადმორიცხოს თანხა მითიტებულ ანგარიშებზე, შეკვეთის მიწოდებამდე.

Captures

 

 

“ნაღდი ანგარიშწორების” არჩევის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია თანხა გადაიხადოს მიწოდების შემდეგ კურიერთან.